Interaktivni dodatki:


Datum: 20. MAJ 14 - POJMOVNIK

GSO, GMO

V svetu je nastalo kar nekaj multinacionalk, ki s pomočjo genetike garantirajo kmetom občutno višji donos. Pa je tako pridelana hrana zdrava?

Gensko spremenjeni organizmi (GSO oziroma kratica iz angleščine GMO) so preko vpliva multinacionalk in farmacevtske industrije postali pomemben del pridelave krme in hrane po svetu. Čeprav posledice uživanja živil GSO še vedno niso povsem dokazane, pa je kar nekaj simptomov, ki bi lahko negativno vplivi na plodnost, rodnost in življenjsko dobo. Vsekakor pa je gojenje gensko spremenjenih rastlin neposredno povezano z okoljskimi tveganji.

Na herbicide in na škodljivce odporne rastline, ki so bile v Evropski uniji avtorizirane za gojenje, lahko negativno učinkujejo na biotsko raznovrstnost in ekološko ravnovesje. Še posebej to velja za še neavtorizirane GS (gensko spremenjene) rastline. O tveganjih priča dejstvo, da države prepovedujejo gojenje GSR na varovanih območjih narave (zavarovana območja in območja omrežja Natura 2000) in drugih občutljivih območjih, določenih s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, zaradi možnih negativnih posledic za prosto živeče živali in rastlinske vrste ter njihov življenjski prostor.

Poleg tega so raziskave pokazale, da tudi potrošniki želijo vedeti s kakšno krmo so bile krmljene živali, katerih produkte uživajo. Pridelava in predelava živil brez gensko spremenjenih organizmov se je v državah EU dobro uveljavila in že predstavlja konkurenčnost tudi slovenski živilsko - predelovalni industriji.

Povsod po svetu, kjer gensko spremenjene kulture gojijo v večjem obsegu, naraščajo problemi z onesnaževanjem običajnih in ekoloških posevkov. Ekološki kmetje v ZDA in Kanadi sprožajo kolektivne tožbe proti proizvajalcem GS-semen, ker svojega pridelka ne morejo več ohranjati brez GSO. V Veliki Britaniji je vlada ustanovila komisijo, da bi proučila, ali je soobstoj kmetijstva z GSO in kmetijstva brez uporabe genske tehnologije v državi sploh možen in, ali ne bi to neizogibno privedlo do onesnaženja vseh pridelovalnih območij. Poročilo te komisije je vzbudilo velik dvom glede uresničljivosti "soobstoja". Tudi poročila neodvisnih organizacij kažejo, da so poleg stroge zakonodaje nujni ustrezni preventivni ukrepi, ker je onesnaževanje z GSO izjemno resen globalni problem.

Vas te vsebine zanimajo in bi želeli biti obveščeni o novostih?
Vpišite svoj e-mail in nič ne boste zamudili.
Nalagam ...

Vem kaj jem - RSS
Copyright (c)
VemKajJem.si
maj 2014
π
Vem kaj jem - na vrh strani